Prasy Filtracyjne

Właściwa maszyna do Państwa procesu filtracji

Prasy filtracyjne są filtrami ciśnieniowymi pracującymi w sposób nieciągły, służącymi do rozdzielania z zawiesin substancji stałych i ciekłych oraz charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością odwadniania osadu, a w stosunku do innych urządzeń odwadniających, mogą osiągać wysoką zawartoś suchej masy w placku filtracyjnym.

W zależności od ilości zawiesiny do odwadniania, właściwości filtracji, składu chemicznego oraz charakterystyki placka filtracyjnego przy rozładunku dostępne są do dyspozycj następujące typy urządzeń.

Wszystkie maszyny są dostępne jako prasy komorowe lub membranowe z formatem płyt od 300 x 300 mm do 2500 x 2500 mm.

Produkty:

Prasy ręczne
Prasy ręczne
Prasy z boczną belką
Prasy z boczną belką
Prasy z górną belką
Prasy z górną belką
Prasy z górną belką –4 cylindry „pull to close”
Prasy z górną belką –4 cylindry „pull to close”