OFS Prasy Filtracyjne

Właściwa maszyna do Państwa procesu filtracji

Ostwald Filtration Systems GmbH to firma produkująca prasy filtracyjne oraz części zamienne do nich. W zależności od procesu stosowane są prasy komorowe lub prasy komorowo-membranowe. Dla doboru optymalnej prasy filtracyjnej OFS opiera się na szerokim zakresie doświadczenia swoich pracowników. Wieloletnie doświadczenie w filtracji różnych zawiesin w prasach komorowych jak i membranowych gwarantuje, że OFS jest optymalnym partnerem dla Państwa w procesach podziału faz ciało stałe – ciecz. Filozofią firmy jest oferowanie naszym klientom innowacyjnych rozwiązań inżynierii procesowej do konkretnego problemu separacji faz, dostarczanych przy niskich kosztach operacyjnych oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa i standardów jakościowych. Ugruntowana wiedza w przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym i przeróbki ścieków pozwala na jednoczesne zapewnienie możliwie najlepszej konstrukcji prasy filtracyjnej i integracji jej w procesie.

Co jest przy tym ważne dla inżynierów OFS aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik separacji?
Po pierwsze, na podstawie dotychczasowych danych procesowych oraz doświadczenia jest dobierany najlepszy system, a więc prasa komorowa lub membranowa oraz obliczana jest jej wielkość, czyli odpowiednia objętość całkowita i powierzchnia filtrtacji. W związku z tym, oprócz rzeczywistych wielkości technologicznych, dobrane zostają specyficzne kryteria mechaniczne jak np. szybkość rozładunku, czas trwania cyklu filtracji i czas mycia tkaniny filtracyjnej. Następnie odbywa się dobór płyt i tkanin filtracyjnych w zależności od ciśnienia, temperatury oraz odporności chemicznej. Po zdefiniowaniu odpowiedniej prasa filtracyjnej, uwzględniane są pozostałe elementy systemu, takie jak: pompy nadawy, przenośnika placka filtracyjnego oraz system zasilania i sterowania, które  następnie są integrowane w całość procesu.

Oprócz budowy i dostawy nowych maszyn i instalacji, OFS oferuje szeroki zakres usług serwisowych i rozbudowy istniejących pras. Obok serwisu i umów konserwacyjnych pras filtracyjnych, Ostwald Filtration Systems GmbH oferuje rozwiązania odnawianie, modernizacja sprzętu i procesu oraz dostosowanie Państwa obecnej instalacji do najnowszego stanu techniki. Konwersje pras komorowych na membranowe lub dostosowanie systemów kondycjonowania szlamów są projektowane wraz z klientem z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów obsługi instalacji.

Prasy z górną belką –4 cylindry „pull to close”
Prasy z górną belką –4 cylindry „pull to close”
Ostwald Filtration System GmbH
Prasy z górną belką
Prasy z górną belką
Ostwald Filtration System GmbH
Prasy z boczną belką
Prasy z boczną belką
Ostwald Filtration System GmbH
Prasy ręczne
Prasy ręczne
Ostwald Filtration System GmbH

Chcesz wiedzieć więcej?