Prasy z boczną belką
Prasy z boczną belką
OFS Ostwald Filtration System GmbH
Prasy ręczne
Prasy ręczne
OFS Ostwald Filtration System GmbH
Prasy z górną belką
Prasy z górną belką
OFS Ostwald FIltration System GmbH
Prasy z górną belką –4 cylindry „pull to close”
Prasy z górną belką –4 cylindry „pull to close”
OFS Ostwald FIltration System GmbH

OFS Prasy Filtracyjne

Właściwa maszyna do Państwa procesu filtracji

Ostwald Filtration Systems GmbH to firma produkująca prasy filtracyjne oraz części zamienne do nich. W zależności od procesu stosowane są prasy komorowe lub prasy komorowo-membranowe. Dla doboru optymalnej prasy filtracyjnej OFS opiera się na szerokim zakresie doświadczenia swoich pracowników. Wieloletnie doświadczenie w filtracji różnych zawiesin w prasach komorowych jak i membranowych gwarantuje, że OFS jest optymalnym partnerem dla Państwa w procesach podziału faz ciało stałe – ciecz. Filozofią firmy jest oferowanie naszym klientom innowacyjnych rozwiązań inżynierii procesowej do konkretnego problemu separacji faz, dostarczanych przy niskich kosztach operacyjnych oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa i standardów jakościowych. Ugruntowana wiedza w przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym i przeróbki ścieków pozwala na jednoczesne zapewnienie możliwie najlepszej konstrukcji prasy filtracyjnej i integracji jej w procesie.

Co jest przy tym ważne dla inżynierów OFS aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik separacji?
Po pierwsze, na podstawie dotychczasowych danych procesowych oraz doświadczenia jest dobierany najlepszy system, a więc prasa komorowa lub membranowa oraz obliczana jest jej wielkość, czyli odpowiednia objętość całkowita i powierzchnia filtrtacji. W związku z tym, oprócz rzeczywistych wielkości technologicznych, dobrane zostają specyficzne kryteria mechaniczne jak np. szybkość rozładunku, czas trwania cyklu filtracji i czas mycia tkaniny filtracyjnej. Następnie odbywa się dobór płyt i tkanin filtracyjnych w zależności od ciśnienia, temperatury oraz odporności chemicznej. Po zdefiniowaniu odpowiedniej prasa filtracyjnej, uwzględniane są pozostałe elementy systemu, takie jak: pompy nadawy, przenośnika placka filtracyjnego oraz system zasilania i sterowania, które  następnie są integrowane w całość procesu.

Oprócz budowy i dostawy nowych maszyn i instalacji, OFS oferuje szeroki zakres usług serwisowych i rozbudowy istniejących pras. Obok serwisu i umów konserwacyjnych pras filtracyjnych, Ostwald Filtration Systems GmbH oferuje rozwiązania odnawianie, modernizacja sprzętu i procesu oraz dostosowanie Państwa obecnej instalacji do najnowszego stanu techniki. Konwersje pras komorowych na membranowe lub dostosowanie systemów kondycjonowania szlamów są projektowane wraz z klientem z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów obsługi instalacji.

Chcesz wiedzieć więcej?