Górnictwo / Minerały
Górnictwo / Minerały

Górnictwo / Minerały

Prasy filtracyjne stosowane są w przemyśle wydobywczym, aż po procesy przetwórstwa metalurgicznego. Korzystna dla tych gałęzi przemysłu jest różnorodność konfiguracji pras komorowych i membranowych. W celu podniesienia efektywności procesów, surowiec jest teraz przetwarzany do znacznie mniejszych rozmiarów ziarna. To wymaga odpowiednio przystosowanej technologii odwadniania. OFS oferuje, odpowiednio dopasowane do charakterystyki każdej zawiesiny  rozwiązania technologiczne. Przy ciśnieniu filtracji aż do 60 bar, nawet najtrudniejsze materiały zostaną odwodnione.

W metalurgii, obok odwadniania osadu występuje często konieczność efektywnego płukania produktu. OFS oferuje poprzez zastosowanie pras filtracyjnych membranowych i dostosowanego do procesu przetwórczego sposobu sterowania instalacji, aby zapewnić optymalną jakość wyrobu z minimalnym zużyciem cieczy do płukania.

Przykładowe zastosowania:

  • piaski i żwiry
  • kaolin
  • cement
  • boksyt
  • węgiel
  • koncentrat żelaza
  • koncentraty metalii nieżelaznych (złoto, srebro, platyna, miedź, cynk)
  • ziem rzadkich
  • odzysk
  • procesy metalurgiczne