Oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

W prawie wszystkich procesach oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych, powstają osady, które muszą być zutylizowane. Podstawowym celem jest zmniejszenie objętości osadu, aby koszty transportu i utylizacji utrzymać na najniższym możliwym poziomie. Metody oczyszczania i utylizacji, jak składowanie, kompostowanie lub spalanie czy zastoswoanie rolnicze, decydują o sposobie kondycjonowania zawiesiny. Prasy komorowe jak i membranowe oferują wielką przewagę w procesach odwadniania poprzez:

  • minimalne niezbędne zastosowanie polielektrolitów
  • najniższe koszty energii
  • maksymalna zawartość substancji stałych s.m. [% masy] w placku filtracyjnym

OFS posiada duże doświadczenie, aby zapewnić rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.

Przykładowe zastosowania:
  • uzdatnianie wody pitnej
  • odwadniania osadów
  • ścieki przemysłowe